Våra Tandläkare

Vi samarbetar med ett antal tandläkare runt om i Stockholm. Dessa tandläkare har valts ut på grund av deras stora yrkeskunnighet och deras skicklighet och goda rykte inom tandläkaryrket, men också på deras sociala förmåga och deras lyhördhet till patientens behov, detta då det är viktigt för oss att våra kunder upplever att de blir trevligt bemötta av alla våra tandläkare. Vi har utvärderat alla våra tandläkare noga och hos oss på Tandläkare Stockholm kan du vara säker på att du får den bästa tänkbara vården.